0

CÂN Ô TÔ DẠNG NỔI

0 VND

Tổng quan

Cân xe tải, cân ô tô.

Thông tin kỹ thuật

Các mẫu cân xe cơ bản: 3x8m; 3x12m; 3x16m; 3x18m và 3x20m.

Tải trọng cân: 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, và 120 tấn.

Độ chia cơ bản: 10kg

Sản phẩm bán chạy

© 2018 Thuận Phát. All rights reserved | Developed by Khonet.