0

CÂN Ô TÔ DẠNG CHÌM

0 VND

Tổng quan

CÂN Ô TÔ DẠNG CHÌM

Thông tin kỹ thuật

Cân ô tô dạng chìm, kích thước cơ bản: 3x8m; 3x12m, 3x16m, 3x18m và 3x20m

Tải trọng cân : 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, và 120 tấn.

Đơn vị bước nhảy: 10kg.

Sản phẩm bán chạy

© 2018 Thuận Phát. All rights reserved | Developed by Khonet.