0

CÂN ĐÓNG BAO PHÂN BÓN

0 VND

Tổng quan

Cân đóng bao cà phê

Thông tin kỹ thuật

Cân đóng bao cà phê 10-60 kg, sai số (+-)50g.

Sản phẩm bán chạy

© 2018 Thuận Phát. All rights reserved | Developed by Khonet.