0

CÂN ĐÓNG BAO CÀ PHÊ

0 VND

Tổng quan

Cân đóng bao cà phê

Thông tin kỹ thuật

Cân đóng bao cà phê. Loại bao 10 - 60kg. Sai số : (+-) 50g. 

Sản phẩm bán chạy

© 2018 Thuận Phát. All rights reserved | Developed by Khonet.